Ako vas zanimaju bilo kakve detaljnije informacije o projektu AlfaNum, obratite se rukovodiocu projekta profesoru dr Vladu Deliću.

Naša adresa je:

Vlado Delić
Katedra za telekomunikacije i obradu signala
Fakultet tehničkih nauka
Trg Dositeja Obradovića 6
21000 Novi Sad

Tel: (021) 485 2533
Fax: (021) 475 2997
e-mail: vdelic@uns.ac.rs