Ovde možete testirati prvi sistem za sintezu govora na osnovu teksta na srpskom jeziku sa ugrađenim elementima prirodne intonacije. Sistem ima sledeća svojstva:

 • rešenje je potpuno softversko i ne zahteva dodatni hardver
 • za sintezu se koristi jedna verzija PSOLA algoritma
 • sistem podržava i korišćenje drugih algoritama za sintezu (HN model, HMM)
 • sistem radi brzo i pouzdano tako da može istovremeno da radi na 20 linija u realnom vremenu
 • ugrađeni elementi akcentuacije značajno doprinose razumljivosti i prirodnosti sintetizovanog govora, a prirodnost rečenične intonacije omogućena je korišćenjem tehnika zasnovanim na klasifikacionim i regresionim stablima (CART)
 • sistem poseduje mnoštvo korisnih dodatnih mogućnosti (čitanje ćirilice, brojeva, reči bez dijakritičkih znakova, skraćenica, reči stranog porekla...)

UPOZORENJE!
Ova demonstracija ima čisto promotivni karakter. Komercijalna upotreba dobijenih snimaka nije dozvoljena.Prvi sistem za prepoznavanje kontinualnog govora na srpskom jeziku baziran je na prepoznavanju fonema u kontekstu i ima sledeće osobine:

 • prepoznavanje se vrši nezavisno od govornika
 • rešenje je potpuno softversko i ne zahteva dodatni hardver
 • tačnost je iznad 98% na rečniku od 500 reči za snimke telefonskog kvaliteta
 • sistem vraća informaciju o pouzdanosti prepoznavanja pojedinih govornih celina, kao i listu alternativnih rezultata prepoznavanja sortiranu po verovatnoći prepoznavanja
 • postoje džoker (wildcard) modeli, koji mogu poslužiti za implementaciju word-spottera
 • sistem radi brzo i pouzdano tako da može istovremeno da radi na 50 linija u realnom vremenu, zavisno od složenosti gramatike
 • podržano je nekoliko interfejsa: C++ biblioteka, ActiveX, MS SAPI,IP server, MRSP

Ako želite da isprobate mogućnosti ovog sistema, možete to učiniti preko broja telefona koji smo za to obezbedili. Na broju +381 21 4750204 (opcija 5) čeka vas naša demo aplikacija u vidu govornog automata kojim ćete upravljati isključivo svojim glasom. Na početku će vam biti ponuđeno da testirate prepoznavanje nekoliko različitih skupova reči (tzv. gramatika); CIFRE, DATUMI, GRADOVI, IMENA, IZNOSI, PIĆA ili CENTRALA, pri čemu su predviđena neka logična pravila:

 • CIFRE - očekuje se da izgovorite jednu ili više cifara u nizu;
 • DATUMI - očekuje se da kažete neki datum i mesec, a pre toga možete reći i dan u nedelji, npr. "Ponedeljak, trinaesti avgust";
 • GRADOVI - možete reći bilo koji grad sa priloženog spiska;
 • IMENA - očekuje se da kažete jedno ime i jedno prezime sa priloženog spiska;
 • CENTRALA - ovo je nešto složeniji dijalog, ali sa velikim mogućnostima primene. Možete izgovoriti neki od uvodnih izraza (npr. "Dobar dan, dajte mi"), ali i ne morate. Zatim, u istoj rečenici, treba da kažete ono što vam zaista treba. To može da bude neki lokal (npr. "Lokal 2 3 4"), kao i neki servis (npr. "Vesti") ili ime i prezime osobe koja vam je potrebna (npr. "Vlado Delić"). Kompletna rečenica bi, dakle, mogla da izgleda ovako: "Dobro veče, trebao bi mi Milan Sečujski", ali bi mogla da glasi i samo: "Račun". Dopušteni uvodni izrazi, kao i raspoloživi servisi i osobe date su na priloženom spisku.

Govorni automat će vam svaki put saopštiti šta je razumeo i vodiće vas dalje kroz dijalog čovek-mašina. U svakom trenutku možete reći POMOĆ, i automat će vam pružiti dodatne informacije, NAZAD za povratak u prethodni meni, PROMENA GRAMATIKE, ako hoćete da se vratite u glavni meni i odaberete drugu gramatiku (skup reči). Savetujemo da govorite razgovetno i da ne zovete iz bučne prostorije. Detaljnija šema menija u aplikaciji, kao i spisak reči u svakoj gramatici, mogu se naći u priloženom pdf fajlu. Savetujemo da ga pogledate pre pozivanja broja.

Ovo je samo demo aplikacija, a skup reči, kao i sam dijalog, lako se mogu izmeniti i prilagoditi potrebama konkretne aplikacije. Želimo vam prijatno testiranje naših demoa, a sve utiske i kritike možete nam uputiti preko adrese date na stranici Kontakt.